Τσιτσικάος Επαμεινώνδας
Χωματουργικές & Οικοδομικές εργασίες
Εργασίες  Παντός τύπου    και σε οποιοδήποτε χώρο


 Διάνοιξη δρόμων σε άσχημες  καιρικές συνθήκες Ξεχιόνισμα στη θέση Τρία Σύνορα


Τσιτσικάος Επαμεινώνδας 
Τροβάτο Ευρυτανίας
Τηλ: 6976031588