Η ΠΡΩΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΡΟΒΑΤΟΥ


ΠΡΑΚΤΙΚΟ  ΑΡΙΘΜ. 1/2011

Στο κοινοτικό κατάστημα σήμερα  την 26η του μηνός Μαρτίου  του έτους 2011, ημέρα Σάββατο και ώρα 14.00 μ.μ. ήλθε σε συνεδρίαση το Τοπικό Συμβούλιο Τροβάτου,  μετά από την αριθμ. 2091/ 22-3-2011 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου σύμφωνα με το άρθρο  88 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στο παρακάτω θέμα:ΘΕΜΑ 1ο : Κατάρτιση τεχνικού προγράμματος  Τ.Κ.(τοπικής κοινότητας) 2011

Στη συνεδρίαση παραυρέθηκαν:
1.       Τσιτσικάος  Χρήστος   (Πρόεδρος)
2.       Ντάλλης Λάμπρος
3.       Χαρδαλιάς Γεώργιος

Ο Πρόεδρος αναφερόμενος  στο θέμα της ημερήσιας διάταξης  είπε:

Στα πλαίσια  κατάρτισης του τεχνικού προγράμματος έτους 2011 και σύμφωνα με το άρθρο 86 του Ν.3852/2010 (Αρμοδιότητες  Τοπικών Κοινοτήτων)  πρέπει να υποβάλουμε για την Τοπική μας Κοινότητα ιεραρχημένη πρόταση έργων, προμηθειών και μεταφορών.

Το Τοπικό Συμβούλιο Τροβάτου αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και  έχοντας υπόψη τα θέματα της αρμοδιότητάς του, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων  83 & 84 του Ν.3852/ 2010 και μετά από διαλογική συζήτηση

Αποφασίζει ομόφωνα

Προτείνει στο Δήμαρχο και το Δημοτικό Συμβούλιο να συμπεριληφθούν  στο τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου έτους 2011 τα παρακάτω  έργα της Τοπικής μας Κοινότητας.

1.       Κατασκευή  νέου δικτύου ύδρευσης  από θέση Γαλανή μέχρι  τη νέα δεξαμενή στον Άγιο Αθανάσιο μήκους 1.800 μέτρων περίπου προς ενίσχυση του υπάρχοντος δικτύου και επιδιόρθωση υδρομάστευσης  στη θέση Κοτρώνα του οικισμού Καβάκια.

2.       Τσιμεντόστρωση δρόμου από πλατεία Αγίων Θεοδώρων  μέχρι Μαργωνέικα μήκους 600 μέτρων περίπου.

3.       Καθαρισμοί και χαλικοστρώσεις  όπου κρίνεται απαραίτητο κτηνοτροφικών δρόμων.

4.       Τσιμεντόστρωση δρόμου από οικία Μπαμπάτσικου μέχρι εσωτερικά στον οικισμό Καβάκια μήκους 700 μέτρων περίπου.

5.       Συνέχιση τσιμεντόστρωσης  δρόμου προς Κουστέσα άνωθεν οικίας  Καλογερογιάννη Λάμπρου μέχρι οικία Στεφανοπούλου Κωνσταντίνου μήκους 150 μέτρων περίπου.

6.       Κατασκευή τεχνικού στη θέση Στρογγούλα  κεντρικού δρόμου Τροβάτο – Κουστέσα.

7.       Τσιμεντόστρωση εσωτερικής οδοποιίας  από Άγιο Αθανάσιο μέχρι Κερασούλες , συμπεριλαμβανομένων και των οικιών Κατσιμήτρου και Μαργώνη  μήκους 800 μέτρων περίπου.

8.       Κατασκευή τσιμεντόστρωσης δρόμου από οικία Ανδρέα Καλογεράκη μέχρι οικία Ευαγγέλου Νταλλή μήκους 250 μέτρων περίπου.

9.       Κατασκευή ασύρματου Ίντερνετ.

10.   Μεταφορά στύλου Δ.Ε.Η. στον Άγιο Δημήτριο Τ.Κ. Τροβάτου.

11.   Επισκευή  υπαρχουσών τουαλετών  στον Άγιο Δημήτριο  Τ.Κ. Τροβάτου.

12.   Επισκευή και συντήρηση Δημοτικού Σχολείου Τροβάτου ήτοι (κατασκευή πόρτας – οροφής – δαπέδου και εσωτερικά επιχρίσματα).

                  Ο Πρόεδρος   της Τ.Κ                     Τα Μέλη                                
                                                                      1.  Ντάλλης Λάμπρος
                   Τσιτσικάος Χρήστος                           2.  Χαρδαλιάς Γεώργιος
                                                                                                                      

2 σχόλια:

ΕΝΑΣ ΤΡΟΒΑΤΙΑΝΟΣ είπε...

ΕΛΠΙΖΟΥΜΕ ΝΑ ΠΙΑΣΟΥΝ ΤΟΠΟ ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΟΙ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΟ ΚΑΛΟ ΤΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΜΑΣ

ΚΑΛΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ τ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ είπε...

χαιρετιζουμε και ευχομασται για αλλη μια φορα καλη επιτυχια στο Τοπικο Συμβουλιο Τροβατου.Οι προτασεις που εγιναν ειναι πολυ καλες και ευελπιστουμε στο να κανη πραξη καποιες απο αυτες ο Δημος Αγραφων.Δικαιουται επιτελους και το Τροβατο μεριδιο απο την (ΠΙΤΤΑ) των εργων του Δημου!!