Συνεδρίασε το Δ.Σ Αγράφων για το Τεχνικό Πρόγραμμα

και 9 ακόμη θέματα στην ημερήσια διάταξη, παρουσία του πρώην Βουλευτή Δημοσθένη Τσιαμάκη

Συνεδρίασε χθες Τετάρτη 6 Απριλίου 2011, στην έδρα του Δήμου στο Κερασοχώρι, το Δ.Σ Αγράφων με κυρίαρχο θέμα την Ψήφιση του ετήσιου τεχνικού προγράμματος του Δήμου, έτους 2011, καθώς και με 9 ακόμη θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Μετά από διαλογική συζήτηση, αποφασίστηκε να μείνουν ως έχουν τα ΝΠΠΔ το ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΒΙΝΙΑΝΗΣ, όπως και το ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ, για τα οποία ορίστηκαν και τα νέα Δ.Σ. ενώ το Τεχνικό Πρόγραμμα του Δήμου, ψηφίστηκε με πλειοψηφία καθότι η πλευρά της αντιπολίτευσης αποχώρησε.
Λεπτομέρειες και αναλυτικό ρεπορτάζ από το Δημοτικό Συμβούλιο Αγράφων, το οποίο παρακολούθησε και ο πρώην Βουλευτής Ευρυτανίας Δημοσθένης Τσιαμάκης στο φύλλο του ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΟΥ ΠΑΛΜΟΥ της ερχόμενη Τετάρτη 13 Απριλίου.

Πέραν του Τεχνικού Προγράμματος όλα τα θέματα που συζητήθηκαν κατά την συνεδρία ήταν τα εξής:

ΘΕΜΑ 1ο.
Πρόταση – Αίτηση Δημοτικού Συμβουλίου Αγράφων για τη διατήρηση του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΒΙΝΙΑΝΗΣ ως αυτοτελούς Νομικού Προσώπου του Δήμου (άρθρο 103 παρ.3 Ν.3852/2010). (Εισηγητής: ο κ. Χρήστος Δημητρόπουλος)

ΘΕΜΑ 2ο.
Πρόταση – Αίτηση Δημοτικού Συμβουλίου Αγράφων για τη διατήρηση του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ ως αυτοτελούς Νομικού Προσώπου του Δήμου (άρθρο 103 παρ.3 Ν.3852/2010). (Εισηγητής: ο κ. Χρήστος Δημητρόπουλος)

ΘΕΜΑ 3ο.
Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ ΒΙΝΙΑΝΗΣ ως αυτοτελούς Νομικού Προσώπου του Δήμου (άρθρο 103 παρ.3 Ν.3852/2010). (Εισηγητής: ο κ. Δήμαρχος)

ΘΕΜΑ 4ο.
Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία: ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΦΑΝΤΑΡΗΣ (άρθρο 103 παρ.3 Ν.3852/2010). (Εισηγητής: ο κ. Δήμαρχος)
ΘΕΜΑ 5ο.
Κατάργηση Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου Δήμου Αγράφων (άρθρο 241 παρ.3 Ν.3852/2010). (Εισηγητής: ο κ. Μιχόπουλος Ευθύμιος )

ΘΕΜΑ 6ο.
Τροποποίηση της συστατικής πράξης του Ν. Π. Δ. Δ. με την επωνυμία: Λαογραφικό-Ιστορικό Μουσείο Δήμου Ασπροποτάμου» όσον αφορά την επωνυμία-σκοπό-διοίκηση- περιουσία- πόρους. (Εισηγητής: ο κ. Δημητρόπουλος Ευθύμιος)

ΘΕΜΑ 7ο.
Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου νέου Ν.Π.Δ.Δ. Δήμου Αγράφων. (Εισηγητής: ο κ. Δήμαρχος)

ΘΕΜΑ 8ο.
Τροποποίηση της συστατικής πράξης του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία : Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Ασπροποτάμου», όσον αφορά την επωνυμία, τον σκοπό, την περιουσία, τη διοίκηση, τους πόρους. (Εισηγητής: ο κ. Ε. Μιχόπουλος)

ΘΕΜΑ 9ο
.Ορισμός Διοικητικού Συμβουλίου Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Αγράφων. (Εισηγητής: ο κ. Δήμαρχος) Αναρτήθηκε από Ευρυτανικός Παλμός στις 4:23

Δεν υπάρχουν σχόλια: