Ο Άγιος Κωνσταντίνος και η Αγία Ελένη

Ο Άγιος Κωνσταντίνος και η Αγία Ελένη
Είναι η εκκλησία που βρίσκεται μπροστά στο κοιμητήριο του Επάνω Μαχαλά. Μια προσφορά της Αρετής Ζαρκάδα.