Το Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Τροβάτου 2010-2011

Το  Δ.Σ. του Πολιτιστικού Συλλόγου Τροβάτου 
2010-2011 αποτελείται από τους:
ΠΡΟΕΔΡΟΣ…..Κουτσολάμπρος Γ. Παναγιώτης   trobato1@yahoo.gr                                                                         τηλ: 6986818287
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ……Μαργώνης Δ. Λάμπρος       margonisl@yahoo.gr τηλ: 6972-922878 

                                                                          
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ….  Μπιστιντζιάνος Λ.  Χρήστος    6976-335128
ΤΑΜΙΑΣ…..Αβράμπος Λ. Γεώργιος  trobato2@otenet.gr  6976-760055
ΕΦΟΡΟΣ….Κόκκαλη Λίτσα συζ. Λάμπρου litsakokkali@yahoo.gr                                                                                              τηλ:  6988-611863
ΜΕΛΟΣ…Καραγεώργος Γ. Σταύρος steve1stavros@yahoo.gr 
                                                                          τηλ:  6973-889006
ΜΕΛΟΣ… Μαργώνης Κ. Βελησσάρης   6976681754
 

Δεν υπάρχουν σχόλια: