Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ

                  Ο ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ


 Βρίσκεται πιο πάνω από το μοναστήρι Της Παναγίας. Το μοναστήρι αυτό δεν αγιογραφήθηκε. Πιθανότατα κτίστηκε περί τα μέσα του 17ου αιώνα σε σχέδιο συνεπτυγμένου αθωνίτικου τύπου.