Απόδοση πάγιας προκαταβολής του δήμου Αγράφων.

Μετά από την τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής επιτροπής του δήμου Αγράφων που έγινε στο Κερασοχώρι την Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2015 και ύστερα από τον έλεγχο των παραστατικών που προσκόμισαν δόθηκαν από 1.000 ευρώ στους προέδρους των τοπικών συμβουλίων που ανήκουν στον δήμο Αγράφων. Σας παραθέτουμε τα ποσά που έλαβαν οι χωριανοί μας Τροβατιανοί για τις διάφορες εργασίες....Επισκεφτείτε την σελίδα του δήμου Αγράφων για να δείτε τα ποσά των 1.000 (χιλίων) ευρώ της πάγιας εντολής για όλα τα χωριά του δήμου και σε ποιά ονόματα μοιράστηκαν στην ηλεκτρονική διεύθυνση 

https://diavgeia.gov.gr/doc/7189%CE%A96%CE%91-%CE%A9%CE%A1%CE%91?inline=true


Δεν υπάρχουν σχόλια: