Εγκρίσεις έργων 230.000 ευρώ με απευθείας αναθέσεις αποφάσισε ο Τάτσης

Συνεδρίασε την Τρίτη που μας πέρασε η Οικονοµική Επιτροπή του δήμου Αγράφων για να ψηφίσει και να εγκρίνει πιστώσεις πλήθος  έργων(60), και ακολούθως με απευθείας αναθέσεις να τις δώσει σε ιδιώτες.
Τα περισσότερα έργα αφορούν καθαρισμούς κοινοτικών γραφείων των δημοτικών κοινοτήτων αλλά και καθαρισμούς δρόμων σε όλο τον δήμο.
Μαζεύοντας όλες αυτές τις πιστώσεις συγκεντρώνεται ένα ποσό της τάξης των  230.000 ευρώ περίπου.
Σημειωτέον ότι πρόεδρος της επταμελής οικονομικής επιτροπής είναι ο ίδιος ο δήμαρχος Αγράφων Δημήτρης Τάτσης και μέλη οι (Κακός Θωµάς, Κοφίνη Αναστασία,Παπαδήµας Παναγιώτης,Φουρλίγκα Κλεάνθη,Κατσιφός Ευάγγελοςκαι Τελώνης Λεωνίδας).
 


Φυσικά τα έργα θα ξεκινήσουν ύστερα και απο την έγκριση της Γ.ΓΑποκεντρωμένης Διοίκησης κας Γερακούδη ,και μετά το ιστορικό σε ακυρώσεις αποφάσεων του δήμου,καλό είναι να περιμένουμε.
Τώρα όσον αφορά  συγκεκριμένα απο αυτά τα έργα,τα ποσά που δαπανούνται,τις απευθείας αναθέσεις αλλά και κάποια γνωστά πρόσωπα που θα τα εκτελέσουν θα μιλήσουμε σύντομα σε άλλη ανάρτησή μας.
 
Δείτε τα έργα που κατασκευάζονται καθώς και οι ιδιώτες που τα ανέλαβαν :
 
1.   Σης   Δαπάνες κατασκευής  ιστοσελίδας  Δήμου  με  ΚΑ  10-7135,  ποσό           3.000,00,  στην  εταιρία  JMC Α.Ε.
2.   Στην Αποκατάσταση προσβασιμότητας (ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΕΝΤΑ), με Κ.Α.                   30-6262.002, ποσό 7.000,00 € στον Τσιτσικάο Επαμεινώνδα
3.   Στην Αποκατάσταση οδοστρωμάτων (ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΕΝΤΑ) , με Κ.Α.                    30-6262.003, 7.000,00 ποσό € στον Διώτη Νικόλαο
4.   Στην  Επιχωμάτωση  απορριμμάτων  (ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΕΝΤΑ),  με  Κ.Α.                   30-6262.009,  ποσό  7.000,00 € στον Γερονίκο Παναγιώτη
5.   Στην Διάνοιξη αντιπυρικής ζώνης πλησίον  
χωματερής                                 (ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΕΝΤΑ) 30-6262.010. , ποσό 7.000,00 € στον Μαλανδρίνο Παναγιώτη
6.   Στην Διαπλάτυνση  οδών  με  σφυρί   (ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΕΝΤΑ)  με  Κ.Α.                   30-6262.011,  ποσό  7.000,00  € στον Μάγγα Νικόλαο
7.   Σην  Άρση  καταπτώσεων (ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΘΕΝΤΑ),  με  Κ.Α.  30-6262.013,             ποσό  7.000,00  €  στον Γεωργάκη Παναγιώτη
8.   Στον Καθαρισμό τμημάτων δασικών δρόμων Δ.Ε. Αγράφων, με Κ.Α.               30-6262.092, ποσό 24.600,00 € στον Βουτσέλη Ευάγγελο
9.   Στο   στρώσιμο   δασικών   δρόμων   με   μελίστρα,   με   Κ.Α.                          30-6262.093,   ποσό   24.600,00   €   στον Νταλαφούρα Ιωάννη
10. Στην Άρση καταπτώσεων δασικών δρόμων, με Κ.Α. 30-6262.094, ποσό             24.600,00 € στον Ζαχαράκη Απόστολο
11. Στην  Καθαριότητα  δημοτικών  χώρων  και  μεταφορά  στερεών                         αποβλήτων   κατά  αποκοπίν  (ΣΑΤΑ 2011), με Κ.Α. 20-6262.007, ποσό            6.900,00 € στον Μουδούρη Αθανάσιο
12. Σην  ΢υντήρηση  δικτύων  ύδρευσης  Δ.Ε.  Ασπροποτάμου  (ΣΑΤΑ  2011),  με  Κ.Α.  25-6262.005,  ποσό 7.000,00 € στον Γκούρλια Κωνσταντίνο
13. Σην ΢υντήρηση υδρομάστευσης (΢ΑΣΑ 2011), με Κ.Α. 30-6262.012, ποσό 7.000,00 € στον
Βούρτσα Γεώργιο
14. Στην Αποκατάσταση τμήματος υδραύλακα νερόμυλου Κάτω Ποταμιάς,  με Κ.Α. 30-7336.025, ποσού 7.200,00 € στον Γκούρλια Κωνσταντίνο
15. Στην  Σοποθέτηση  υδρομετρητών  Σ.Κ.  Δάφνης,  με  Κ.Α.  20-7312.001,  ποσού  7.200,00  €  στον  Λόλο Ιωάννη
16. Στην Αποκατάσταση τμήματος αγωγού αποχέτευσης λόγω κατολίσθησης στην Σ.Κ. Δάφνης, με Κ.Α. 30-7312.002, ποσού 7.200,00 € στον Λαμπράκη Παναγιώτη
17. Σον Καθαρισμό κοινόχρηστων χώρων Σ.Κ. Ραπτοπούλου, με Κ.Α.  20-6277.001, ποσό   900,00€ στην Ζηνέλη - Ζαχαράκη Ιωάννα
18. Στον Καθαρισμό κοινοτικού καταστήματος και κοινόχρηστων χώρων οικισμού Δαφνούλας, με Κ.Α. 20-6277.002, ποσό   800,00 € στην Καραβίδα Διαμάντω
19. Στον Καθαρισμό Κοινοτικού Καταστήματος και κοινόχρηστων χώρων Σ.Κ. Νέου Αργυρίου, με Κ.Α. 20-6277.003, ποσό   800,00€ στην Ζαλοκώστα - Κολοκούρα Μαρία
20. Στον  Καθαρισμό  Κοινοτικού  Καταταστήματος  και  κοινόχρηστων  χώρων  Σ.Κ.  Λεπιανών,  με  Κ.Α. 20-6277.005, ποσό 800,00 € στην Οικονόμου Ελένη
21. Στον  Καθαρισμό  Κοινοτικού  Καταστήματος  και κοινόχρηστων  χώρων  Σ.Κ.  Πρασιάς,  με  Κ.Α.   20-6277.006, ποσό 800,00 € στην Μαραγκούλα Βασιλική
22. Στον  Καθαρισμό    Κοινοτικού  Καταστήματος  και  κοινόχρηστων  χώρων  οικισμού  Φουσιανών  -Βασιλεσίου με Κ.Α.  20-6277.007, ποσό 800,00 € στην Κουτέρη Όλγα
23. Σον  Καθαρισμό  Κοινοτικού  Καταστήματος  και  κοινόχρηστων  χώρων  οικισμού  Κρέντης, με  Κ.Α. 20-6277.008, ποσό 800,00€ στην Αντιγόνη Ντάλλα
24. Στον Καθαρισμό Κοινοτικού Καταστήματος και κοινόχρηστων χώρων Σ.Κ. Κερασοχωρίου, με Κ.Α. 20-6277.009, ποσό 800,00€ στον Σρίκα   Γεώργιο
25. Στον καθαρισμό Κοινοτικού Καταστήματος και κοινόχρηστων χώρων Σ.Κ. Βίνιανης, με Κ.Α.   20-
6277.010, ποσό   800,00€ στην Γαζέτα  Αλεξία
26. Στον  Καθαρισμό  Κοινοτικού  Καταστήματος  και  κοινόχρηστων  χώρων  Σ.Κ.  Δάφνης,  με  Κ.Α.   20-6277.011, ποσό   800,00€ στην Λαμπράκη Αγγελική
27. Στον Καθαρισμό Κοινοτικού Καταστήματος και κοινόχρηστων χώρων Σ.Κ. Μαυρομμάτας, με Κ.Α. 20-6277.012, ποσό 800,00€ στην Καυκιά Δήμητρα28. Σον  Καθαρισμό  Κοινοτικού  Καταστήματος  και  κοινόχρηστων  χώρων  Σ.Κ.  Χρύσως,  με  Κ.Α.   20-6277.013, ποσό 800,00€ στην       Χειλά Όλγα
29. Στον  Καθαρισμό  Κοινοτικού  Καταστήματος  και κοινόχρηστων  χώρων  Σ.Κ.  Αγίου  Δημητρίου,  με Κ.Α.  20-6277.014, ποσό 800,00 € στον Κολλιμένο Βασίλειο
30. Στον Καθαρισμό Κοινοτικού Καταστήματος και κοινόχρηστων χώρων Σ.Κ. Δυτικής Φραγκίστας, με Κ.Α.  20-6277.015, ποσό  800,00 € στον Κακαβή Κωνσταντίνο
31. Στον    Καθαρισμό    Κοινοτικού    Καταστήματος    και    κοινόχρηστων   χώρων    Σ.Κ.    Ανατολικής Φραγκίστας, με Κ.Α.  20-6277.016, ποσό 800,00 € στην Μπόνια Ουρανία
32. Στον Καθαρισμό Κοινοτικού Καταστήματος και κοινόχρηστων χώρων Σ.Κ. Επισκοπής, με Κ.Α. 20-6277.017, ποσό 800,00€ στον Καρανζούνη Κωνσταντίνο
33. Στον  Καθαρισμό  Κοινοτικού  Καταστήματος  και  κοινόχρηστων  χώρων  Σ.Κ.  Παλαιοκατούνας,  με Κ.Α. 20-6277.018  , ποσό  800,00 € στην  Λαθύρη Μαρία
34. Στον Καθαρισμό Κοινοτικού Καταστήματος και κοινόχρηστων χώρων Σ.Κ. Σριποτάμου, με Κ.Α. 20-6277.019, ποσό   800,00 € στον Μπατσούλα Θεοφάνη
35. Στον Καθαρισμό Κοινοτικού Καταστήματος και κοινόχρηστων χώρων Σ.Κ. Μαραθιά, με Κ.Α.   20-6277.020, ποσό 800,00 € στον      Μπαλατσία Βασίλειο
36. Στον Καθαρισμό Κοινοτικού Καταστήματος και κοινόχρηστων χώρων Οικισμού Σσούκας, με Κ.Α. 20-6277.021, ποσό  800,00 € στον Κουρλό Ιωάννη
37. Στον Καθαρισμό Κοινοτικού Καταστήματος και κοινόχρηστων χώρων Σ.Κ. Παλαιοχωρίου, με Κ.Α. 20-6277.022, ποσό 900,00€ στον Κοντοβά Δημήτριο
38. Στον Καθαρισμό Κοινοτικού Καταστήματος και κοινόχρηστων χώρων Σ.Κ. Αγράφων, με Κ.Α.  20-6277.023, ποσό 800,00€ στην Βουτσέλη ΢πυριδούλα
39. Στον  Καθαρισμό  Κοινοτικού  Καταστήματος  και  κοινόχρηστων  χώρων  Σ.Κ.  Βραγγιανών,  με  Κ.Α. 20-6277.024, ποσό 800,00€ στον Στούμπο Αναστάσιο
40. Στον Καθαρισμό Κοινοτικού Καταστήματος και κοινόχρηστων χώρων Σ.Κ. Επινιανών, με Κ.Α. 20-6277.025, ποσό 800,00€ στον      Σκλαπάνη Γεώργιο
41. Στον  Καθαρισμό  Κοινοτικού  Καταστήματος  και  κοινόχρηστων  χώρων  Σ.Κ.  Μοναστηρακίου,  με Κ.Α.20-6277.026, ποσό 800,00 € στον     Γιαννιώτη Δημήτριο
42. Στον Καθαρισμό Κοινοτικού Καταστήματος και κοινόχρηστων χώρων Σ.Κ. Σρίδενδρου, με Κ.Α.  20-6277.027, ποσό   800,00€ στον Πεσλή Γεώργιο
43. Στον Καθαρισμό Κοινοτικού Καταστήματος και κοινόχρηστων χώρων Σ.Κ. Σροβάτου, με Κ.Α.  20-6277.028, ποσό  800,00€ στην      Σσιτσικάου Αλεξάνδρα
44. Στον Καθαρισμό Κοινοτικού Καταστήματος και κοινόχρηστων χώρων Σ.Κ. Μαράθου , με Κ.Α. 20-6277.029, ποσό 800,00€ στον      Λάμπρου Δημοσθένη
45. Σον Καθαρισμό Κοινοτικού Καταστήματος και κοινόχρηστων χώρων Οικισμού ΢άικας, με Κ.Α. 20-6277.030, ποσό 800,00€ στον      Φωλιά Αλέξανδρο
46. Σον Καθαρισμό  κοινόχρηστων χώρων Σ.Κ. Γρανίτσας, με Κ.Α.  20-6277.031, ποσό   3.000,00€ στον Στεργιάννη Θωμά
47. Στον  Καθαρισμό    Κοινοτικού  Καταστήματος  Σ.Κ.  Βαλαώρας,  με  Κ.Α.   20-6277.032,  ποσό  900,00  € στην         Κονδύλη Καλλιόπη
48. Στον  Καθαρισμό    Κοινοτικού Καταστήματος  και  κοινόχρηστων  χώρων  Σ.Κ.  Λιθοχωρίου,  με  Κ.Α. 20-6277.033, ποσό   800,00€ στην Κατσιάδα Όλγα
49. Στον Καθαρισμό  Κοινοτικού Καταστήματος και κοινόχρηστων χώρων Σ.Κ. Λημερίου, με Κ.Α.  20-6277.034, ποσό   800,00  € στην Αποστόλου Αθανασία
50. Στον Καθαρισμό  Κοινοτικού Καταστήματος και κοινόχρηστων χώρων Σ.Κ. Βούλπης, με Κ.Α.   20-6277.035, ποσό 800,00 € στην      Σσίπρα Αλεξάνδρα
51. Στον Καθαρισμό  Κοινοτικού Καταστήματος και κοινόχρηστων χώρων Οικισμού  Κάτω Ποταμιάς,
με Κ.Α.  20-6277.036, ποσό   800,00€ στην Ζήκα Γιαννούλα
52. Στον  Καθαρισμό    Κοινοτικού  Καταστήματος  και  κοινόχρηστων  χώρων  Οικισμού  Λογγιτσίου,  με Κ.Α.  20-6277.037, ποσό   800,00€ στην Ζελενίτσα Ελένη
53. Στον  Καθαρισμό    Κοινοτικού  Καταστήματος  και κοινόχρηστων  χώρων  Σ.Κ.  Σοπόλιανων,  με  Κ.Α. 20-6277.038, ποσό   800,00€ στην Πάζιου Αλεξάνδρα
54. Στον Καθαρισμό  Κοινοτικού Καταστήματος Σ.Κ. Κέδρων, με Κ.Α. 20-6277.040, ποσό 800,00€ στην Μερμίγκη Αθανασία ΑΔΑ: 45Β8Ω6Α-ΥΧ055. Σον Καθαρισμό κοινόχρηστων χώρων Σ.Κ. Κέδρων, με Κ.Α. 20-6277.041       ,  ποσό  800,00  €  στην Δημητροπούλου Γκόλφω
56. Στης  Δαπάνες  καθαρισμού  γραφείων  Δημοτικών  Ενοτήτων  Δ.Ε.  Απεραντίων  με  Κ.Α.  00-6117.005, ποσού 3.000,00 στην Βελτσίστα Μαρία
57. Σης  Δαπάνες  καθαρισμού  γραφείων  Δημοτικών  Ενοτήτων  Δ.Ε.  Ασπροποτάμου    με  Κ.Α.  00-
6117.005, ποσού 3.000,00 στην Δημητροπούλου Σταυρούλα
58. Σης  Δαπάνες  καθαρισμού  γραφείων  Δημοτικών  Ενοτήτων  Δ.Ε.  Βίνιανης  με  Κ.Α.  00-6117.005, ποσού 3.000,00 στην Σκλαπάνη Ελένη
59. Στης Δαπάνες  καθαρισμού  γραφείων  Δημοτικών  Ενοτήτων  Δ.Ε.  Φραγκίστας  με  Κ.Α.  00-6117.005, ποσού 3.000,00 στην Γερονίκου Ουρανία
60. Στις  εργασίες  αντιστήριξης  πρανούς  στη  θέση  «΢τανάδες»  Σ.Κ.  Βραγγιανών  με  Κ.Α.  30-7336.024, ποσού 12.000,00  στον Σσοκάνη Λάμπρο 


                                       πηγή   http://prassia-eyrytanias.blogspot.com/

Δεν υπάρχουν σχόλια: