Προς τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας


ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΕΞΩΡΑΪΣΤΙΚΟΣ    08-05-2018
      ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΡΟΒΑΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΑΓΡΑΦΩΝ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
   ΕΤΟΣ   ΙΔΡΥΣΕΩΣ  198Ο
αριθ. ΕΓΚΡ.9284/80 ΠΡΩΤ.ΑΘΗΝΩΝ                                                                                                                 
Α.Φ.Μ. 099063177 / Δ.Ο.Υ./ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
ΕΔΡΑ ΣΥΛΛΟΓΟΥ : ΤΡΟΒΑΤΟ ΑΓΡΑΦΩΝ    
Τηλ: 22620 59854 – 698 681 8287 - 694 224 7710
                   
Προς τον Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας
Κ.Κων.Μπακογιάννη

Θέμα : «Κατάσταση Νομαρχιακού οδικού άξονα Ευρυτανίας προς Νομό Καρδίτσας, εντός ορίων της Κοινότητας Τροβάτου».

Κύριε Περιφερειάρχα...

...ως Πολιτιστικός και Εξωραϊστικός Σύλλογος Τροβάτου, ερμηνεύοντας τα αισθήματα και τις ανησυχίες των χωριανών μας σχετικά με την καταλληλότητα του παραπάνω οδικού άξονα, σας απευθύνουμε το παρόν υπόμνημα να σας ενημερώσουμε και να ζητήσουμε την παρέμβασή σας.
Η πολυπόθητη ανάπτυξη των υποδομών «κυρίως το οδικό δίκτυο» στο Νομό μας και ειδικά στα όρια της Κοινότητάς μας προχωράει με απελπιστικά βραδύς ρυθμούς.  Αλλά και στην όποια ελάχιστη πρόοδο υπάρχει, διαπιστώνονται εκ του αποτελέσματος τεχνικά λάθη και παραλείψεις που επιβραδύνουν ακόμη περισσότερο την αποπεράτωση, πιθανόν και επιβαρύνουν το κόστος ενώ παράλληλα δημιουργούν κινδύνους για την ζωή των διερχόμενων πολιτών. Ένα τέτοιο γεγονός αποτελεί η εξέλιξη του εκτελεσθέντος έργου το 2017 από τη θέση «Κορομηλιές» μέχρι και τη θέση «Τρία Σύνορα» συνολικού μήκους τριών χιλιομέτρων περίπου.


Δεν γνωρίζουμε τη Νομοθεσία που διέπει την ανάθεση, εποπτεία και παραλαβή ενός Δημοσίου έργου και εάν τηρήθηκαν στο συγεκριμένο τα προβλεπόμενα.  Εκείνο που γνωρίζουμε είναι :
1)Σε αντίθεση με την ανακοίνωση για ολοκλήρωση του έργου, αυτό εκτελέστηκε κατά το ήμισυ.
2)Στο εκτελεσθέν «τρόπος του λέγειν» τμήμα, καμία κατασκευή προστατευτικών μέτρων δεν υπάρχει στις στροφές, με αποτέλεσμα αυτές να εγγυμονούν κινδύνους δυστυχήματος και για το προσεκτικότερο οδηγό και με τις ευνοϊκότερες καιρικές συνθήκες για την περιοχή.
3)Το ασφαλτοστρωμένο τμήμα του δρόμου ελλείψη έργων υποδομής παρουσίασε σημεία καθίζησης από τον πρώτα κιόλας μήνα της χρήσης του.  Σήμερα με την πάροδο του χειμώνα και τις πολλές βροχοπτώσεις τα σημεία αυτά πολλαπλασιάστηκαν και έγιναν επικίνδυνα μέχρι του σημείου να τίθεται θέμα, όχι μόνο άμεσης τεχνικής παρέμβασης, αλλά και η προσωρινή απαγόρευση χρήσης του δρόμου για λόγους ασφαλείας.4)Την ίδια κατάσταση παρουσιάζει και το μη ασφαλτοστρωμένο τμήμα του δρόμου λόγω εκτέλεσης χωματουργικών εργασιών από την ανάδοχη εταιρεία που έμειναν ημιτελείς. Δεν γνωρίζουμε τους λόγους της μη ολοκλήρωσης του έργου.  
Το ανωτέρω τμήμα αποτελεί το τέρμα του Νομαρχιακού οδικού άξονα της Ευρυτανίας στα όρια με το Νομό Καρδίτσας με ότι αυτό συνεπάγεται για την οδική επικοινωνία της περιοχής. Έν τέλει για την ανάπτυξη της περιοχής.

Κύριε Περιφερειάρχα,
Αναγκαζόμαστε να κάνουμε την παρέμβαση αυτή προς εσάς, διαπιστώνοντας την πολύμηνη αμέλεια ή αδιαφορία των υπευθύνων της οικείας Νομαρχίας.
Ευελπιστούμε στην από μέρους σας παρέμβαση, όπου κρίνετε αναγκαίο για την σύντομη αντιμετώπιση του προβλήματος με δεδομένο ότι μπαίνουμε στην περίοδο των θερινών διακοπών με επακόλουθο την αύξηση των πάσης φύσεως οχημάτων στην περιοχή και συνεπώς τις αντίστοιχες πιθανότητες κινδύνου δυστυχημάτων.

Δεν υπάρχουν σχόλια: